سفر های داخلی

سفر محترمه نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان، به ولایت های بدخشان و تخار

 بانو نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، با هیئت همراه شان 19 حمل سال 1398 خورشیدی، جهت نظارت از جریان کار و فعالیت ریاست های امور زنان ولایات بدخشان و تخار سفر نمودند.

هدف از این سفر، اطمینان از تحقق پلان کاری ملی زنان افغانستان، بررسی وضعیت برنامه خدمات حمایوی (WSS)، بررسی امور مالی واداری ریاست های امور زنان متذکره، نظارت از کار و فعالیت های آموزشی و تفریحی در باغ های زنانه، بررسی وضعیت سیل زده گان و انتخابات پیشروی ریاست جمهوری و شورای ولایتی، عنوان گردیده بود.

 در نخست معین مالی و اداری وزارت امور زنان، حین ورود شان به ولایت بدخشان، با فیصل بیگزاد، والی این ولایت ملاقات نموده ضمن تقدیم تمنیات نیک وزیر امور زنان به والی و مردم بدخشان افزود:"حضور زنان در بست های دولتی نسبت به سال های قبل پُر رنگ تر می باشد، این مایه امیدواری است که زنان توانستند کرسی های بیشتری را احراز کنند." همچنان روی تعیین محل و تدارک زمین برای اعمار مرکز حمایوی و روی ایجاد واحد سومی وزارت امور زنان در ولسوالی ها، مشکلات فرا راه زنان و خانواده های آسیب دیده از سیلاب های اخیر در این ولایت، بحث و گفتگو نمودند.

   سپس والی ولایت بدخشان، با ابراز خرسندی از حضور معین مالی و اداری وزارت امور زنان، در بارۀ خانه امن یک سلسله معلومات لازم را ارایه نموده افزود:" ممکن طی سال های آینده کمک های مؤسسات خارجی خاتمه یابد و باید در مورد تمویل خانه های امن راه های دیگری جستجو شود."

 در ضمن از فعالیت های چند سال اخیر ریاست امور زنان بدخشان اظهار رضایت نموده وعده هر گونه کمک و حمایت را سپرد. درادامه بانو مصلح، با ریس و کارمندان ریاست امور زنان ولایت بدخشان، روسا و آمرین سکتوری مقام ولایت، ریس مبارزه با حوادث این ولایت، زنان نخبه و مسوولین نهاد های دولتی و غیر دولتی، دونر های همکار ریاست امور زنان بدخشان، نهاد های خصوصی و فعالین جامعه مدنی، اعضای شورای ولسوالی بهارک، دیدار نموده روی دستآورد ها و چالش های فرا راه زنان بحث و تبادل نظر نمودند.

در ادامه با استفاده از فرصت معین مالی و اداری وزارت امور زنان، از قومندانی امنیه، ریاست امنیت ملی، مرکز حمایوی برای زنان و مرکز تربیت اطفال در این ولایت دیدن نموده و مسوولین دوایر متذکره وعده هر گونه همکاری را با واحد دومی وزارت امور زنان در ولایت بدخشان، وعده سپردند.  

   قابل یادآوریست که بانو مصلح به تاریخ 25 حمل در جلسه کمیسیون ولایتی محو خشونت علیه زن که بطور ماهوار تحت ریاست والی ولایت بدخشان تدویر می گردید اشتراک نموده و ریاست جلسه را به عهده وی سپردند، ایشان طی صحبت ها در مورد دست آورد های وزارت امور زنان، از جمله؛ کمیسیون عالی محو خشونت علیه زن، قانون منع خشونت علیه زن، مقرره منع آزار و اذیت زنان و پالیسی های وزارت صحبت نموده ضمناً اظهار داشت:" کمیسیون عالی محو خشونت علیه زن در مقر وزارت امور زنان ماهانه تحت ریاست جلالتمآب وزیرامور زنان تدویر می گردد که اعضای آن را معینان وزارت خانه ها و نماینده گان ارگان های ذیربط ملی و بین المللی تشکیل میدهد.

در درازای این سفر بانو نبیله مصلح، با هیئت همراه شان عازم ولایت تخار شدند وبا عبدالحق شفق والی جدیدالتقرر ولایت تخار دیدار نمود .

  سپس والی ولایت تخار ضمن خوش آمدید به بانو مصلح به ولایت تخار، حین صحبت های شان در بارۀ وضعیت جاری آن ولایت و همچنان خانه امن صحبت نموده و وعده سپردند تا در قسمت طرح و تطبیق برنامه ها، ریاست امورزنان را همکاری خواهند نمود. در ادامه بانو مصلح، با ریس و کارمندان ریاست امور زنان، ریس امنیت ملی آن ولایت، مسوولین ریاست های سکتوری، زنان نخبه و فعالین مدنی، دیدار نموده روی دستآورد ها، چالش و پیشنهادات زنان این ولایت بحث نموده وعده هر نوع همکاری را سپرد.

در ادامه این سفر بانو مصلح با استفاده از فرصت، از بخش های مختلف پارک آی خانم (باغ زنانه) این ولایت و مرکز حمایوی زنان برای زنان ولایت تخار، دیدن نموده سخنان لازمی را برای مسوولین نهاد های متذکره ایراد فرمودند.

   شایان ذکر است که خانم نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، در روز اخیر سفر شان در ولایت تخار، کودکستانی را که با همکاری مالی بنیاد آغا خان مقیم تخار با هزینه 2500 دالر امریکای که در یک وقت گنجایش 25 کودک را دارد، در محوطه ریاست امور زنان آن ولایت ایجاد گردیده بود، افتتاح نمودند.


گزارش سفر معین مالی و اداری وزارت امورزنان به ولایت کاپیسا

  محترم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان در رأس یک هیأت، جهت اشتراک در همایش گرامیداشت از 25 نوامبر روزجهانی محو خشونت علیه زنان به روز سه شنبه مورخ 6 قوس 1397 هجری خورشیدی، عازم ولایت کاپیسا شد.

  نخست معین مالی و اداری وزارت امور زنان با هیأت همراه شان حسینه مخلص رییس ارتباط ولایت، شهره بانو ابراهیمی رییس امور حقوقی، نفیسه کوهستانی رییس ارزیابی و منژه طیب زاده از سوی شکیبا سیفی کمال رییس و کارمندان ریاست امور زنان، مورد استقبال گرم قرار گرفت.

  این همایش که از سوی ریاست امور زنان ولایت کاپیسا تدویر گردیده بود عزیزالرحمن تواب معاون مقام ولایت، عبدالصیبر خپلواک فرمانده امنیه، حسین سنجانی رییس شورای ولایتی، روسای دوایر دولتی و خصوصی، علمأ دین، زنان و فعالین مدنی ولایت کاپیسا اشتراک نموده بودند. 

  محترم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان، ضمن قدرانی از برگزار کنندگان همایش گرامیداشت از 25 نوامبر، گفت؛ خشونت یک پدیده جهانی است که مربوط به قوم، زبان و مذهب خاص نمی شود، ولی  به منظور کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان باهم هم‌صدا شویم و مبارزه با خشونت علیه زنان را آغاز نمایم.

   معین مالی و اداری وزارت امور زنان خطاب به اشتراک کنندگان این همایش، گفت؛ نیاز است مبارزه با خشونت علیه زنان را نخست از خانواده ها شروع کنیم، تبعیض که میان فرزندان(دخترها و بچه ها) وجود دارد، برداریم به دختران اجازه دهیم به مکتب بروند، در غذا، تحصیل و برخورد اجتماعی با آنها تبعیض قایل نشویم. زمانی‌که عدالت را در خانوده‌ها تأمین نمودیم خشونت علیه زنان در اجتماع کاهش خواهد یافت.

   همچنان معین مالی وزارت امور زنان، صلح عدالت محور را از ضرورت های مهم و اساسی مردم افغانستان دانسته بر صلح توأم با حفظ دستآوردهای زنان در یک نیم دهه پسین تأکید نمود. ازسوی هم خانم نبیله مصلح از زنان ولایت کاپیسا تقاضا نمود در پروسه انتخابات پیش‌رو اشتراک نمایند و از حق رای خود به اشخاص‌که به زنان خدمت می‌نمایند، استفاده کنند.