سفر های بین المللی

گزارش سفر معین مالی و اداری وزارت امور زنان در نشست حضور زنان در پروسه صلح افغانستان

    نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان، به اساس دعوت اتحادیه اروپا و بخش اقیانوس آسیا، شبکه مشوره (APRAN) و فرمان شماره (346) جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 6 ثور 1398 عازم شهر بروکسل پایتخت بلجیم گردیده  .

ودر کنفرانس یک روزه در مورد  بهبود اشتراک زنان افغان در پروسه صلح و آموخته های ایرلند شمالی در رابطه به توافق صلح Good Friday "جمعه خوب" منحیث سخنران اصلی اشتراک نمودند.

در پنل خانم ناهید شاه عالمی فلمساز، هنرمند و بنیادگزار بنیاد امید ، خانم بروناگ هندس نماینده ایرلند شمالی و اساس گزار DemocraShe، آقای گرید پرایس همآهنگ کننده APRAN   و آقای سفیر نویل وایت نماینده آیرلند در بخش سیاسی و امنیتی اشتراک داشتند.

هدف مشخص کنفرانس، مرور نقش زنان در پروسه صلح در افغانستان، استفاده مؤثر از آموخته ها و تجارب زنان ایرلند شمالی در قسمت شمولیت شان در پروسه صلح و شناسایی همکار ها برای استفاده از موارد که در زمینه افغانستان میتواند مؤثر قرار گیرد.

خانم مصلح از اقدامات صلح جویانه حکومت وحدت ملی و تلاش های متداوم رهبری حکومت در قبال صلح و همچنان نقش زنان در پروسه صحبت نموده و تلاش های زنان در ایرلند شمالی را در رابطه به شمولیت رسمی شان در پروسه صلح مورد بررسی قرار داد. موارد مهم که میتواند از ایرلند شمالی در افغانستان مؤثر قرار گیرد ایجاد ائتلاف زنان ایرلند شمالی که بعداً به یک حزب سیاسی قوی مبدل گردید را یاد کرد، ائتلاف مذکور توانست 12 تن زنان را جزء گروپ 115 نفری مذاکره کننده در راستای تأمین صلح ایرلند شمالی شامل سازد و تأکید بیشتر زنان در مذاکرات موارد مهم حقوق زنان، حقوق بشر و انگیزه های صلح جویانه بوده که توانست به یک صلح دوامدار در ایرلند شمالی بیانجامد.

شمولیت زنان در پروسه صلح از طریق حزب سیاسی توانست زنان را به اساس حق شان در گفتگو ها شامل سازد و موضوع لطف و رحمت فرد و گروهی نباشد.

آغاز بحث کنفرانس در این رابطه بود که چگونه زنان می توانند در صلح نقش اساسی داشته باشند و اینکه نقش عملی و جدی زنان باعث تحکیم صلح دوامدار می گردد. استفاده از آموخته های ایرلند شمالی برای تأمین صلح در افغانستان ارزنده و مفید است. اینکه هر منازعه بلاخره به صلح ختم گردد و این با تلاش انسانها به خصوص زنان رابطه دارد.


 سفر نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان به شهر ژنیوا کشور سویس

نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان همراه با هیئت عالیرتبه جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به منظور ارایه گزارش در 32 مین نشست گروه کاری مرور دوره ای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد  که در شهر ژنیوا کشور سویس برگزار شده بود، اشتراک کرد.

گزارش دور سوم مرور دوره ای جهانی افغانستان (Universal Periodic Review) توسط ثریا دلیل سفیر و نماینده دایمی افغانستان در ژنیوا ارایه گردید وی از دستآورد ها، چالش ها و پلان های آینده افغانستان در عرصه حقوق بشر معلومات داده، از تعهد و پابندی افغانستان به ارزش های حقوق بشری به اشتراک کنندگان در چارچوب قوانین ملی کشور اطمینان داد.

 اعضای هیأت طبق آجندا روی موضوعات چون کاهش اعدام، منع شکنجه و رفتار های غیر انسانی؛ کاهش تلفات ملکی؛ حقوق زنان و محو خشونت علیه زنان؛ حقوق اطفال و منع استخدام آنان در قطعات نظامی و منع سؤ استفاده آنان؛ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ حقوق مدنی و سیاسی؛ حاکمیت قانون و حق دسترسی به عدالت و حقوق شهروندان آسیب پذیر به شمول حقوق بیجا شدگان و عودت کنندگان و افراد دارایی معلولیت صحبت نموده و دستآورد های دولت جمهوری اسلامی افغانستان را بر شمرده و از چالش های پیش رو نیز یادآور شدند.

گزارش دور سوم مرور دوره ای جهانی افغانستان در تاریخ 25 جنوری 2019  طی نشست گروه کاری UPR شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. محترم نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان به نماینده گی از افغانستان سخنرانی نموده و از کشور های جهان بابت سهم شان در وضعیت حقوق بشر افغانستان و ارائه سفارش های شان تشکر نمود.

در این نشست، نمایندگان 98 کشور جهان ضمن تقدیر و تمجید از دستآورد های افغانستان در عرصه حقوق بشر طی بیانیه های رسمی به تعداد 262 سفارش به دولت افغانستان ارائه نمودند. گروه ترویکا که متشکل از سه کشور(ناجیریا، آیسلند و فلیپین) به همکاری سکرتریت گروه کاری UPR سفارش ها را پس از طبقه بندی، ترتیب و به هیئت افغانستان تسلیم نمود.


سفر وزیر امورزنان به کشور ازبکستان

الحاج دلبر نظری؛ وزیر امور زنان کشور به تاریخ شانزدهم عقرب 1397 خورشیدی طی سفر رسمی عازم کشور ازبکستان شد.

هدف از این سفر، اشتراک در نشست "نقش زنان در دموکراتیزه کردن و مدیرنیزه سازی کشور ها"، عنوان شده است.

وزیر امور زنان با ورد به کشور ازبکستان با استقبال دولت ازبکستان قرار گرفته و مورد پذیرای گرم مردم ازبکستان قرار گرفت.

خانم نظری، وزیر امور زنان در کنفرانس که تحت عنوان نقش زنان در دموکراتیزه کردن و مدیرنیزه سازی، به تاریخ 7 و 8 نوامبر 2018 میلادی در شهر سمرقند و تاشکند، تدارک شده بود، اشتراک کرد.