گزارشات

گزارش سال مالی 1394 ریاست امور حقوقی

- ترتیب و ارسال پیشنهاد جهت صدور فرمان ویژه به مناسبت روز مادر و 8 مارچ روز جهانی زن به اداره امور و وزارت عدلیه.

- ترتیب و ارسال پیشنهاد طرح های تقنینی وزارت در پلان کار تقنینی وزارت عدلیه.

- تدویر 17 جلسه کمیته تسوید قوانین با اشتراک نمایندگان ارگان های دولتی و غیر دولتی .

- تسوید سه مقرره (منع آزار و اذیت جنسی ، منع تبعیض, میانجیگری در قضایا) .

- تسوید استراتیژی مبارزه در برابر خشونت علیه زن .

- بازنگری پالیسی بهبود دسترسی زنان و اطفال به عدالت در مراکز سلب آزادی و مراقبت بعداز آزادی.

- تسوید طرزالعمل کاری کمیته تسوید قوانین.

- ملاقات با رئیس محکمه وثایق در مورد ثبت نکاح نامه رسمی کارمندان وزارت.

- تهیه و ترتیب رهنمود و فورم نکاح نامه رسمی.

- تدویر برنامه آگاهی دهی در مورد پروسه ثبت نکاح نامه رسمی به  اشتراک 60 تن از کارمندان وزارت

- تهیه مسوده برای سومین گزارش از تطبیق قانون منع خشونت علیه زن .

- شامل نمودن نظریات اعضای کمیسیون عالی منع خشونت در سومین گزارش از تطبیق قانون منع خشونت علیه زن .

- هماهنگی و همکاری در قسمت افتتاح دیتابیس آنلاین .

- تدویر جلسات انکشاف پلان کاری ملی رکن حراست حقوقی.

- تدویر و پنجاه دومین الی پنجاه نهمین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن به اشتراک اعضای محترم کمیسیون از ارگانهای دولتی و غیر دولتی.

-  تدوير سه وركشاپ دو روزه پيرامون قطعنامه 1325 ( دو در کابل و یک در بلخ) به اشتراک 50 تن ازاعضاي كميته قطعنامه از ارگان هاي عضو ( وزارت امور داخله، دفاع، عدليه، عودت مهاجرين، رياست امنيت ملي، لوي خارنوالي، ستره محكمه ،وزارت امور خارجه و وزارت امور زنان ) و در بلخ به اشتراک 36 تن به همکاری دفتر JSSP .

- تدویر 13 وركشاپ آموزشي در مورد خشونت علل و عوامل آن به اشتراک 260 تن از كارمندان موسسات دولتي و غير دولتي به همكاري مالی دفتر JSSP .

- تدویر محفل از سالروز تصویب قانون اساسی به اشتراک 100 تن از نماینده گان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی هیُت عالی رتبه و کارمندان وزارت امور زنان در تالار سینما زینب  .

- تدوير 7 جلسه كميته هماهنگي پروگرام مساعدت با متضرر و شاهد به اشتراك نمايندگان ( وزارت داخله، لوي خارنوالي، محكمه فاميلي، كميسيون حقوق بشر، قومنداني ولايت كابل، انجمن وكلاي مدافع ) و كمتيه گروپ كاري شاهد متضرربه اشتراك كارمندان رياست هاي مركزي وزارت به همكاري مالی دفتر JSSP .

- تدوير سه كنفرانس سه روزه به همکاری دفتر JSSP پیرامون موضوعات آتی:

  • بررسي حقوق اجتماعي و اقتصادي افغانستان به اشتراك 200 تن از اشتراك كنندگان ( اعضای محترم کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن، نمايندگان رياست عمومي اداره امور،  كميسيون هاي امور زنان مشرانو جرگه و ولسي جرگه، نمایندگان جامعه مدنی، اساتید و محصلین پوهنحي اقتصاد از دانشگاه هاي دولتي وغير دولتي
  •  صلح و ايثار همگرايي به اشتراك (180 ) تن از هيآت عالي رتبه وزارت ،  روسا و مدیران حقوق ریاست های امور زنان  ۳۴ ولایت ُ نمایندگان جامعه مدني ، اداره امور، ارگان هاي دولتي و آمرين جندر وزارت خانه هاي ذيربط .
  • حقوق زن از دیدگاه اسلام، قوانین ملی و بین المللی و ارائه سومین گزارش از تطبیق قانون منع خشونت علیه زن به اشتراک 150 تن

- تدوير وركشاپ دو روزه به همكاري مالی دفتر UN WOMEN در كابل سرينا در مورد هماهنگي كميسیون هاي ولايتي با رئيس هاي 16 ولايت( بغلان، تخار، بدخشان، سمنگان، كنر، ننگرهار، لغمان، كاپيسا، پروان، سرپل، بلخ، باميان، دايكندي، جوزجان ،هرات، كندهار) به تاریخ 2 الی 3 ثور .

- تدوير وركشاپ دو روزه تحت عنوان قانون منع خشونت علیه زن به همكاري مالی دفتر UN WOMEN در تالار سينما زينب به تاریخ 16 الی 17 ثور براي مديران حقوق 11 ولايت ( بغلان تخار سمنگان ننگرهار لغمان كاپيسا پراون بلخ باميان جوزجان هرات كندهار).

- تدوير وركشاپ دو روزه پیرامون لایحه وظایف كارمندان مراكز معاونت با زنان و كارمندان رياست امور حقوقي  به همكاري دفتر يوان دي پي در تالار رياست اطلاعات و ارتباط عامه .

- تدوير وركشاپ پنج روزه در مورد گزارش نويسي در تالار سينما زينب از تاريخ 2 الي 6 جوزا براي كارمندان رياست حقوق و ستاژران حقوقي اين رياست به همكاري مالی دفتر GIZ.

- تدوير وركشاپ يكروزه به همكاري دفتر يوان دی پي در تالار سينما زينب در مورد ثبت نكاحنامه به اشتراك كارمندان وزارت عدليه ، مديكا ، حارنوالي منع خشونت وزارت داخله و كارمندان وزارت بتعداد 50 تن بتاريخ 20 ثور .

- تهیه اس‍‍پات تلویزیونی به همکاری مالی دفتر JSSP  در مورد خشونت از ديدگاه اسلام از طريق رسانه هاي جمعي .

- تدویر ورکشاپ یک روزه به همکاری انجمن کرامه به اشتراک 30 تن از کارمندان وزارت در تالار  ریاست اطلاعات و ارتباط عامه پیرامون گزارش تحلیلی قانون منع خشونت .

- تدویر کنفرانس دو روزه در مورد قانون منع خشونت علیه زن به تاریخ 21 الی 22 میزان با اشتراک 30 تن از علما دین، معلمین مکاتب و کارمندان وزارت خانه ها در تالار سینما زینب به همکاری دفتر کرامه و توزیع قانون منع خشونت علیه زن و قانون اساسی کشور به اشتراک کننده گان .

- تدویر برنامه آموزشی سه روزه در مورد روانشناسی بتاریخ 10 الی 12 عقرب به اشتراک 20 تن از کارمندان ریاست امور حقوقی و ریاست مراکز حمایوی .

- تدویر ورکشاپ سه روزه به همکاری ریاست مراکز حمایوی در مورد خشونت های خانواده گی به کمک مالی دفتر GIZ برای 25 تن از کارمندان وزارت .

- هماهنگی و همکاری با موسسات دولتی و غیر دولتی در مورد تدویر برنامه های آگاهی دهی .

- باز دید از محبس اناثیه، مرکز رشد استعداد های زنان افغان و خانواده فرخنده .

- سفر به ولایت بلخ جهت افتتاح کمیسیون ولایتی اختطاف و قاچاق انسان در آن ولایت .

- عضویت و اشتراک در کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محبوسین و محجوزین .

- عضویت و اشتراک در جلسه تخنیکی کمیسیون اختطاف و قاچاق انسان و جلسه هماهنگی .

- عضویت واشتراک در جلسه بورد مساعدت های حقوقی.

- اشتراک در جلسات کمیسیون امور زنان و حقوق بشر مشرانو جرگه و ولسی جرگه .

- اشتراک در کنفرانس ها و رکشاپ ها و سمینار ها .

- بازدید و نظارت اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن از کارکرد کمیسیون ولایت پروان .

- مطالعه و ابراز نظر در تفاهمنامه ها .

- ترتیب فارمت معیاری قضایای خشونت علیه زن.

- پیگیری قضایای حاد از 34 ولایت کشور و ارسال گزارش آن به مقام وزارت .

- جمع آوری آمار و ارقام قضایای خشونت از مرکز و 34 ولایت کشور .

- بررسی قضایا طی سال 1394 از مرکز و ولایات به تعداد (6779) قضیه و از آن جمله )2636( قضیه که شامل ارائه مشوره های حقوقی، تعین سرنوشت و تعین مساعد حقوقی میباشد حل گردیده است .

- مصاحبه با (30) رسانه (شبکه زنان افغان، رادیو بی بی سی، تلویزیون میترا، روزنامه انیس ،آریانا،طلوع ،میوند،پژواک، رادیو کلید، تلویزیون تمدن، رادیو شهر و روز نامه آگاه ، روزنامه اصلاح) در رابطه به موضوعات مختلف و اشتراک در پینل ها.

دست آورد های عمده ریاست امور حقوقی:

  • طرح و نهایی سازی مقرره منع آزار و اذیت زنان
  • تسوید طرزالعمل کمیسیون منع آزار و اذیت زنان و تصویب میکانیزم تطبیقی مقرره منع آزار و اذیت زنان از سوی کمیته تسوید قوانین ریاست امور حقوقی
  • ایجاد کمیسیون منع آزار و اذیت زنان با هماهنگی ریاست امور حقوقی در 46 اداره دولتی
  • تسوید مقرره منع تبعیض، مقرره میانجیگری و ارسال آن به وزارت عدلیه
  • تسوید استراتیژی ملی و پلان عمل مبارزه در برابر خشونت علیه زن و ارسال آن به کمیته جندر در جنب کابینه
  • بازنگری پالیسی بهبود دسترسی زنان و اطفال به عدالت در مراکز سلب آزادی و مراقبت بعداز آزادی و ارسال آن به کمیته جندر در جنب کابینه
  • تسوید طرزالعمل کاری کمیته تسوید قوانین