گزارشات

گزارش ششمین جلسه کمیته تسوید قوانین پیرامون بازنگری قانون منع خشونت علیه زنان

ششمین جلسه کمیته تسوید قوانین پیرامون بازنگری قانون منع خشونت علیه زن به تاریخ 22 جوزا 1398 در ریاست امور حقوقی وزارت امور زنان تحت ریاست محترمه گلرخ بدخشی وارسی کننده ریاست امور حقوقی با همکاری محترم عبدالحکیم نصرت اللهی مشاور حقوقی وزارت امور زنان دایر گردید. در  جلسه متذکره روی ماده 21 قانون منع خشونت علیه زن تا ماده 26 این قانون بحث و گفتگو صورت گرفت که در نتیجه روی 5 ماده قانون منع خشونت علیه زن توسط اعضای جلسه تسوید گردید.

 


تـجلـیل از روز مـادر در ولایـت کـاپـیـسا

شنبه، 8 سرطان سال 1398

ریاست امور زنان ولایت کاپیسا، محفل با شکوهی را با اشتراک، والی ولایت کاپیسا، روسای مرکزی وزارت امور زنان (حسینه مخلص، ریس هماهنگی و ارتباط با ولایات، منیژه طیب، رئیس مالی و اداری، عالیه عطایی، مشاور امور جندر وزارت امور زنان)، داکتر خدیجه الهام خلیلی، وکیل ولسی جرگه ولایت کاپیسا، روسای ادارات دولتی، وکلای شورای ولایتی و رسانه ها، با توزیع مواد خوراکی به همکاری ریاست زد حوادث آن ولایت، برای 100 تن از زنان بی بضاعت به مناسبت روز گرامی مادر، در ریاست امور زنان ولایت کاپیسا، تجلیل نمود.

در این محفل، بانو حسینه مخلص که به نمایندگی از وزارت امور زنان صحبت می نمود، ضمن خوانش پیام الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان، برای زنان ولایت کاپیسا، طی سخنانی افزود؛ وزارت امور زنان در خصوص دادخواهی برای زنان، حمایت از تنظیم خانواده ها، جلو گیری از ازدواج های قبل از وقت، دادخوهای جهت جلو گیری از کاهش مرگ و میر مادران بار دار و ... همیش استوار بوده و برای مادران اطمینان میدهیم که هیچگاهی خود را تنها احساس نکنند و درب خانه مشترک شان (وزارت امور زنان) برای شان همیش باز است.

همچنان در این محفل، والی ولایت، ریس امور زنان ولایت کاپیسا، وکیل ولسی جرگه این ولایت، معاون ولایت، ریس شورای ولایتی، هر یک ضمن تبریکی 24 جوزا به مادران، طی صحبت های افزودند؛ زن مادر است، زن خواهر است و زن همسر است، ضمن تجلیل از روز زن در ادارات دولتی و خصوصی، آنها را در خانواده، محل کار، محل آموزش نیز مورد احترام و شایستگی بدانیم.چون مقوله معروفی است که گفته؛ یک طفل بزرگ ساختن به مثابه یک شهر آباد کردن است، از این ملحوظ ما تصمیم گرفتیم که با توزیع مواد خوراکی به مادران نیازمند، به همه ی مادران لقب قهرمانی را میدهیم.

گفتنی است که در اخیر این محفل تندیس (وزیر شایسته) از طرف داکتر خدیجه الهام، وکیل شورای ملی، برای وزیر امور زنان و در مقابل؛ تندیس و تقدیر نامه های افتخاری برای، والی ولایت، ریس امور زنان، وکیل ولسی جرگه ولایت کاپیسا، تعدادی از روسای ادارات دولتی و مادران قهرمان، از سوی وزارت امور زنان اهدا گردید.       


گل افروز ابتکار، بانوی 26 ساله و نخستین افسر پولیس زن در افغانستان، ماستر علوم نظامی

وی در ولایت دایکندی، یکی از فقیر ترین مناطق افغانستان، جایکه فرصتهای آموزشی بسیار اندک میباشد، بزرگ شده است.

گل‌افروز میگوید "روزیکه خانواده‌ام از شمولیت‌ام در رشته ادبیات تجلیل میکردند، من همان روز به همه گفتم که نمیخواهم در این رشته درس بخوانم." برای این که خانواده‌اش از تصمیم تازه‌ی که گرفته بود حمایت کند به آنان گفته بود که زنان افغان نخست از همه به امنیت نیاز دارند، از این رو وی تصمیم گرفته است تا در چوکات پولیس کارهای مهمتری را به‌ویژه برای زنان انجام دهد.