اعلامیه های مطبوعاتی

اعلامیه های مطبوعاتی وزارت امورزنان سال

۱۳۹۵

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان ۱۳۹۵/۵/۱۲

هیات رهبری وزارت امور زنان د،ج ، ا، ا از وقوع حوادث چند روز اخیر؛ تیرباران خانم  گل جان  توسط پدر شوهرش در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب ، کشته شدن خانم گلثوم  توسط اشخاص نا معلوم در ولایت جوزجان ، کشته شدن خانم آزاده به دست گروه طالبان در ولسوالی کوهستان ولایت سرپل ، لت و کوب و شکنجه شدید خانم گل افروز توسط شوهر وخانواده شوهر اش که باعث سقط طفل شش ماهه وی گردید در ولسوالی اشکمش ولایت تخار، ازدواج اجباری کودک شش ساله با مرد 60 ساله در مرکز ولایت غور و تحقیر وتراشیدن سر شیما درتالقان مرکز ولایت تخار که صورت گرفته است ؛ شدیدا" متاسف ومتاءثر می باشد و این حوادث را محکوم می نماید.

مسلما"وقوع چنین حوادثی بر خلاف ارزشهای انسانی و قوانین نافذه جمهوری اسلامی افغانستان می باشد . لذا از تمام نهاد های همکار و ارگانهای عدلی و قضایی کشور تقاضا میشود تا در خصوص مجازات عاملین این قضایا برخورد جدی نمایند و عدالت را در خصوص قربانیان این حوادث تامین نمایند. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


اعلامیۀ مطبوعاتی خشونت اخیر در ولایت غور مورخ ۲۸/سرطان / ۱۳۹۵

بر اساس گزارش ریاست امور زنان ولایت غور، زهرا دختر13 ساله  از ولایت غور پس از شکنجه های فراوان از طرف خانواده شوهرش به آتش کشیده شده است وی به کمک مسولین به شفاخانه آنجا منتقل وبعدأ به تاریخ 26 /4/1395 درشفاخانه استقلال کابل منتقل گردید، ولی با تأسف باید گفت که  سوختگی موصوفه بیش از90% فیصد بوده کوشش داکتران ناکام شد و بلاخره باعث مرگ ایشان گردید.

پدر زهرا اظهار میدارد که دخترش به آتش کشیده شده اما خسر موصوفه می گوید که زهرا خودش دست به خود سوزی زده است.

ریاست امور زنان ولایت غور به اسرع وقت جهت دادخواهی این قضیه را به ریاست امنیت وقومندانی آن ولایت اطلاع داده است ، وهمچنان ایشان موضوع را کتبأ به رهبری وزارت امور زنان نیز اطلاع داده است. چنانچه معینان وزارت امور زنان بتاریخ 26/4/1395 از وضعیت زهرا در شفاحانه استقلال دیدن به عمل آورده  واز مسؤلین امنیتی خواستند تا جهت دستگیری عاملان این قضیه اقدام جدی وعملی نمایند.

هیات رهبری وزارت امور زنان  با اظهار تأسف وتأثر فراوان این عمل غیر انسانی ودور ازعواطف بشری را به شدید ترین الفاظ محکوم نموده، برای زهرا بهشت برین،  برای خانواده اش صبرجمیل از بارگاه ایزد منان استدعا می نماید.

رهبری این وزارت ازتمامی ارگان های  امنیتی ، عدلی وقضایی میخواهد تا در پیگیری وسپردن عاملان این قضیه به پنجه قانون از هیچ نوع سعی وتلاش دریغ نورزند. همچنان از علمای بزرگواردینی، ملا امامان مساجد واصحاب رسانه ها تقاضامی نماید تا در بیداری اذهان عامه  راجع به جنایات وخشونت های فجیع علیه زنان  مکلفیت های انسانی شان را ایفا نمایند.

رهبری وزارت امور زنان


       اعلامیه مطبوعاتی خشونت های اخیراز ولایتهای کابل وجوزجان مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۶

به اساس گزارش بخدی دختری به اسم مستعار حمیرا؛ باشنده ولایت کابل که چند روزقبل موصوفه

را برادرش به دلیل دریافت عیدی اندک از نامزدش به شدت لت وکوب نموده، بعدأ وی رابه آتش کشیده است. که درنتیجه ناحیه صورت وگردنش به شدت سوخته ومجروح شده است. خبرگزاری بخدی مینویسد که حمیرا شاگرد صنف دهم مکتب بوده و وضیعت بد اقتصادی دچارمیباشد. وی همچنان نگران دوباره بدست آوردن زیبایی ازدست رفته خود می باشد.

 - بر اساس گزارشات دیگر از ولایت جوزجان  خانم نسیمه  27 ساله سرباز قومندانی امنیه آن ولایت که دارای دو فرزند می باشد، به علت عدم پرداخت نفقه ازطرف شوهرکه با وی جروبحث نموده بعدأ شوهر موصوفه  وی را توسط تفنگچه به قتل می رساند.

-همچنان دختری 16 ساله به اسم حلیمه بنت عوض باشنده قریه ایماق تنکبه که به اجباراز طرف فامیلش به یک شخص گنگ نامزدشده بود، خودکشی نموده است.

وزارت امور زنان در پیوند به این قضایایی خشونت همواره از متضررین خشونت ها از نزدیک عیادت نموده، با پخش اعلامیه های مطبوعاتی از تمامی ارگانهای ذیربط میخواهد در پیگرد ودستگیری عاملان خشونت ها اقدام عملی وجدی نمایند.

همچنان این وزارت بنابر مکلفیت های وظیفوی خویش درنشست ها وملاقات های کاری با ادارات ذیربط در رابطه به افشای هویت جنایت کاران واشخاض مخرب به جدیت عمل نموده، خواهان  اینست تا با پشت کار جلو خشونت ها را گرفته سهم فعال را در کاهش خشونت ها علیه زنان برعهده گیرند.

رهبری وزارت امور زنان


اعلامیۀ مطبوعاتی

تقبیح عمل تیزاب پاشی مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۲

در یکی از شب های زیبای کابل خانم جوانی به اسم نفیسه که با شوهر وفرزند انش می خواست در فضای  گرم وصمیمی خانواده وعاری از هرنوع تشویش ونگرانی در نسیم دل انگیزی بهاری وخوشی های عیدی که با یک ماه عبادت واطاعت ازعوامرالهی منتهی میشد و روح وروان را شان نوازش می نمود . کودکان معصوم  نفیسه دست مادر را گرفته با یک عالم امید به فردا های سبز وخرم در یک جادۀ آرام راه میپیمودند .

ناگهان دستان مردی ستمگری با پاشیدن تیزاب به روی مادرآنها سکوت شب را شکست ، با سرو صدا ها وناله های پرازدرد مادر، همۀ شادمانی ها را ازایشان ربود و منظرۀ تلخی را برای همیش درذهن کودکانه ایشان بجا گذاشت .

این حادثه در حالیست که در در شب های عید سه زن ودوکودک دیگر نیز در منطقه آسمایی شهر کابل توسط افراد ناشناس، اسید به صورت وبدن های شان پاشیده شده وباعث جراحت های عمیق شان گردیده است.

هیات رهبری وزارت امور زنان  با اظهار تأسف وتأثر فراوان این عمل غیر انسانی ودور ازعواطف بشری را به شدید ترین الفاظ محکوم می نماید و برای نفیسه وزنان ودختران که دچار چنین ظلم در نتیجه جهل ونادانی افراد واشخاص انسان نما شده اند صبر، برد باری وشفای عاجل از بارگاه ایزد منان آرزو می نماید واز ارگان های  امنیتی  عدلی وقضایی می طلبد تا در دستگیری عاملین این خشونت ها جدیت به خرج داده تا مجرمین به سزای اعمالشان برسند.

ریاست امور حقوق وزارت امور زنان  بتاریخ 21/4/1395 ازمتضررین عیادت نموده وبه دستگیری مجرمین تاکید نمودند.

رهبری وزارت امور زنان


       اعلامیۀ مطبوعاتی

تقبیح قضایایی خشونت های اخیردرولایات

مورخ ۲۱ /سرطان /۱۳۹۵

  براساس گزارشات ریاست های امور زنان ولایات بدخشان ، هرات، تخار،غزنی  وجوزجان که اخیرأ به ما مواصلت نموده، چنین گزارش شده است.

1- خانمی 22 ساله به اسم مریم بنت غلام سرور؛ باشنده قریه قدوس آباد ولسوالی کهسان ولایت هرات که چند روزقبل مفقود گردیده بود. جسدش از داخل جنگل توسط پولس دریافت گردیده است . قاتل شوهرش بنام سعید خان میباشد وبه جرم خود اعتراف نموده نموده ومجرم فعلأ به پنجه قانون سپرده شده است.

2- گزارشی خشونت دیگر لت وکوب دختری 22 ساله به اسم فاطمه بنت معراج باشنده ناحیه ششم دشت شعبان  ولایت بدخشان میباشد .که موصوفه را برادرشبه شدت لت وکوب نموده وبعدأ وی را ازخانه بیرون می نماید دختر خود را به دریا انداخته وغرق می نماید.

 این درحالیست که دختری دیگر به نام منیژه بنت عبدالرازق 23 ساله ومسکونه حوزه چهارم ولایت بدخشان نیز توسط برادرش به قتل رسیده که علت قتل  تاکنون معلوم نبوده، قضیه تحت پیگرد قانونی قرار دارد.

 

3- همچنان قضیایی قتل دوخانم از ولایت های غزنی وجوزجان  به ما چنین گزارش شده است:

- زلیخا بنت محمد ایوب که20سال عمرداشت توسط شوهرش بیرحمانه به قتل رسیده است و در پیوند به این قضیه شوهر موصوفه دستگیر وتحت پیگرد قانونی قرار دارد .

- حلیمه بنت انه اغه 53 ساله باشنده قریه قزل ایاق ولایت جوزجان  در نصف شب توسط افراد ناشناس در منزلش به قتل رسیده  وتاکنون علت قتل معلوم نبوده وکسی در پیوند به آن دستگییر نشده است.

 

هیات رهبری وزارت امور زنان هر گونه اعمال خشونت آمیز را علیه زنان مغایرموازین دین مبین اسلام ، سنت نبوی، قوانین نافذه کشور وحقوق بشردانسته به شدت محکوم می نماید.

این وزارت  براساس مکلفیت های وظیفوی خویش از طریق ریاست های امور زنان ولایات همواره در مورد قضایایی خشونت آمیز وجنایت های ضد بشری علیه زنان دادخواهی نموده، به جدیت قضایا را  پیگیری، تعقیب وبه اسری وقت به رهبری وزارت اطلاع داده، از یاری رسانیدن هرگونه همکاری های لازم برزنان متضرر خشونت ها دریغ نمی ورزند.

 

آمریت اطلاعات وارتباط بارسانه ها ریاست اطلاعات وارتباط عامه به هدایت مقام رهبری این وزارت با نشراعلامیه های مطبوعاتی  عاملین جنایت ها وخشونت ها را تقبیح واز ارگانهای  امنیتی، عدلی وقضایی وسایر نهاد های ذیربط میخواهد تا با دقت تمام ازاعمال خشونت آمیز جلوگیری نموده، به بیداری اذهان عامه ازهر وسیله ممکن سعی وتلاش همه جانبه نمایند.

رهبری وزارت امور زنان


اعلامیۀ وزارت امور زنان، 26 جوزای 1395 خورشیدی

داد خواهی برای گرفتاری قاتلان عزیزه گل غور

هموطنان عزیز؛

ولایت غور به تاریخ 24 جوزای سال جاری که مصادف با روز مادر است، شاهد حادثۀ تلخ تیر باران عزیزه گل در منطقه آهنگران که در فاصله ۱۵ کیلومتری غرب مرکز ولایت غور موقعیت دارد، بوده است. این دختر جوان به اتهام فرار از منزل از سوی اقارب شوهرش دستگیر و تیر باران شده است.

حادثۀ قتل این دوشیزه بدون فیصله و حکم محکمه، صورت گرفته است. این تراژیدی به ادامۀ محکمۀ صحرایی و سنگسار رخشانه که سال قبل در شمال مرکز ولایت غوراتفاق افتاد، روی داده است.

طوری که غلام ناصر خاضع والی غور می ‌گوید، هنوز در پیوند به این رویداد کسی دستگیر نشده ‌و نیروهای امنیتی جهت دستگیری عاملین به محل فرستاده شده‌ اند.

هاجره بشیری مدیر حقوق ریاست امور زنان غور می ‌گوید که این دختر شب گذشته پس از کشته شدن، در نیمه ‌های شب دفن گردیده؛ قرار است جسد او به خاطر معاینات طب عدلی، از قبر کشیده شود.

بشیری با ابراز نگرانی از وضعیت زنان در این ولایت می‌ گوید که عدم مبارزه قاطع برای دستگیری عاملین خشونت علیه زنان، سبب تکرار این رویدادها می ‌شود.

هموطنان گرامی،

وقت آن است که ارگانهای محلی دولت، علما و روحانیون به اساس هدایات دین مبین اسلام و احکام قوانین نافذۀ کشور، جلو جنون زن ستیزی ها را مهار سازند.

 وزارت امور زنان، این اعمال غیر انسانی و غیر اسلامی را که هیچ گونه دلیل و جواز شرعی ندارد، تقبیح و نکوهش میکند. چنین اعمال، بجز ترور، توجیه دیگری ندارد.

- ما از علما و روحانین میخواهیم که در برابر این جنایات، سکوت نکنند.

- ما، به روح و روان این قربانیان، درود و دعا میفرستیم، اظهار همدردی و غم شریکی مینمائیم.

- ما، برای حقوق قربانیان، دادخواهی می نمائیم تا به فرهنگ معافیت جنایتکاران، خاتمه داده شود.

- ما، از نیروهای امنیتی تقاضا مینمائیم که عاملین این جنایت به چنگال قانون و عدالت سپرده شوند تا در یک محکمۀ علنی، استجواب گردند و به سزای اعمال شان برسند و برای دیگران درس عبرت گردد.

الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان


اعلامیۀ مطبوعاتی تقبیح قضایایی خشونتهای اخیردرولایات - مورخ۱۳۹۵/۳/۱۸

  براساس گزارشات ریاست های امور زنان ولایات  کندز وزابل که اخیرأ به ما مواصلت نموده، چنین گزارش شده است.

1- خانمی 27 ساله به اسم کریمه بنت حاجی یوسف باشنده فیروز کوهی ولسوالی خان آباد ولایت کندز که دارای سه فرزند میباشد براثرخشونت های خانواده گی توسط برادرشوهرش به اسم عبدالمنان فرزندعبدالغفورحلقه آویزگردیده

وقاتل فعلأ به پنجه قانون میباشد.

2- گزارشی خشونت دیگر دره زدن  ومحکمه صحرایی دختری 20 ساله به اسم نانکه بنت عبدالسلام  باشنده شاجوی ولایت زابل  توسط مخالفین مصلح درآن ولایت عنوان گردیده است.

3- همچنان یک جسد مجهول الهویه که  حدود20سال داشت توسط افراد ناشناس با تبر بیرحمانه به قتل رسیده است، جسد به همکاری مسؤلین امنیتی حوزه چهار ناحیه پنجم ولایت کندزدریافت وازطریق تلویزیون  محلی  آن ولایت جهت پیدا شدن وارثین اش  به اعلان سپرده شد.اما وارث موصوفه پیدانگردید، ازاینکه وضعیت جسد خیلی وخیم بود، توسط مسؤلین به خاک سپرده شد.وتاکنون علت این قتل معلوم نبوده وکسی در پیوند به این قضیه دستگیر نگردیده است.

هیات رهبری وزارت امور زنان هر گونه دادگاه های صحرایی واعمال خشونت آمیز را علیه زنان مغایرموازین دین مبین اسلام ، سنت نبوی، قوانین نافذه کشور وحقوق بشردانسته ، به شدت محکوم می نماید.

این وزارت  براساس مکلفیت های وظیفوی خویش از طریق ریاست های امور زنان ولایات همواره در مورد قضایایی خشونت آمیز وجنایت های ضد بشری علیه زنان دادخواهی نموده، به جدیت قضایا را  پیگیری، تعقیب وبه اسری وقت به رهبری وزارت اطلاع داده، از رسانیدن هرگونه همکاری های لازم برزنان متضرر خشونت ها دریغ نمی ورزند .

آمریت اطلاعات وارتباط با رسانه های ریاست اطلاعات وارتباط عامه به هدایت مقام رهبری این وزارت با نشراعلامیه های مطبوعاتی  عاملین جنایت ها وخشونت ها را تقبیح واز ارگانهای  امنیتی، عدلی وقضایی وسایر نهاد های ذیربط میخواهد تا با دقت تمام ازاعمال خشونت آمیز جلوگیری نموده، به بیداری اذهان عامه ازهر وسیله ممکن سعی وتلاش همه جانبه نمایند.

رهبری وزارت امور زنان   


اعلامیۀ مطبوعاتی

تقبیح قضایایی خشونتهای اخیر در ولایات

مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۶

  براساس گزارشات ریاست های امور زنان ولایت های هرات، بلخ وبدخشان که اخیرأ به ما مواصلت نموده است گزارش شده است. که آخیرأ  سه خانم به نام های زهرا بنت حسین مسکونه قریه بلند بالا پشتون زرغون،  شاه بی بی 35 ساله  و آمنه 18 ساله به اثر خشونتهای خانواده گی توسط شوهرانشان به قتل رسیده اند . همچنان یک خانم 20 ساله  دیگربه اسم شایسته بنت صفدر مسکونه ولسوالی شیندن همین ولایت به اثر فشار ها وبد رفتاری های خانوادۀ شوهرش خود سوزی نموده است .

این در حالی است که دو دخترجوان ازولایات بلخ وبدخشان  بی رحمانه مورد عمل شنع تجاوز جنسی قرار گرفته اند .

هیات رهبری وزارت امور زنان این اعمال غیرانسانی وخشونت آمیز را که مغایر همه ارزش های دینی، عواطف انسانی وحقوق بشری میباشد ، به شدت محکوم می نماید.

این وزارت  براساس مکلفیت های وظیفوی خویش از طریق ریاست های امور زنان ولایات همواره قضایایی خشونت آمیز وجنایت های ضد بشری علیه زنان را پیگیری ، تعقیب وبه اسرع وقت به رهبری  وزارت اطلاع میدهد واز رسانیدن هرگونه همکاری های لازم بر زنان متضرر خشونت ها دریغ نمی ورزد .

آمریت اطلاعات وارتباط با رسانه های ریاست اطلاعات وارتباط عامه به هدایت مقام رهبری این وزارت با نشراعلامیه های مطبوعاتی از ارگانهای  امنیتی، عدلی وقضایی وسایر نهاد های ذیربط میخواهد تا با دقت تمام  از اعمال خشونت آمیز جلوگیری نموده، به بیداری اذهان عامه  از طرق مختلف سعی وتلاش همه جانبه نمایند.

رهبری وزارت امور زنان


اعلامیۀ مطبوعاتی

تقبیح اعمال خشونت های آخیردرولایات

  براساس گزارشات ریاستهای امورزنان ولایات بغلان، کابل، سمنگان، فاریاب، هرات، پکتیکا، فراه، جوزجان بدخشان وننگرهار  که اخیرأ به ما مواصلت نموده است چنین ارقام می گردد.

- قتل خانم 29 ساله به اسم نویدا بنت شا ه محمد باشنده ولایت بغلان که به تاریخ 29 حمل توسط شوهرش بی رحمانه به قتل رسیده است.

- آتش زدن یک زن  بنام راحله توسط شوهر وابسته گان شوهرش در برابر دیده گان مردم به تاریخ 31 ثوردر شهر کابل به علت خشونت های خانواده گی ، طوریکه گزارش شده وی فعلأ در وضعیت بد صحی در شفاخانه استقلال بستری میباشد.

- قتل خانمی  18 ساله به اسم لطیفه بنت حمیدالله مسکونه قریه سرصفه ولسوالی فیروزنخچی ولایت سمنگان  توسط سه تن بنام های محمد نسیم، ملا نصرالدین، نظام الدین که هرسه  متهم دستگیر وبه جرم شان اعتراف نموده اند.

- لت وکوب خانمی به نام بی بی شرین بنت غلام نبی از گذرگاه نور ولایت بغلان که میخواست همراه همسرش  جهت تداوی به شفاخانه ولایت تخار بروند در مسیر راه توسط افراد ناشناس بی رحمانه مورد حمله قرار گرفتند،  دراین حادثه شوهرموصوفه زخم برداشته ،اما خانم را مورد لت وکوب قرار داده  با خود بردند. که به اثر میانجیگری های قومی زن را دوباره تسلم خانواده اش نمودند.

-  یک خانمی 26 ساله  به نام دلارام بنت موسی بای و زخمی شدن مادراش  که 55 ساله از قریه امبلاک ناحیه 7 ولایت فاریاب میباشند، توسط برادرش نجم الدین  به قتل رسیده است ، قاتل درساحی که  تحت کنترول طالبان میباشد فرارنموده است.

- قتل دختر 12 ساله به نام درتاج  بنت سید آصف ازمنطقه میدان هوایی ولایت فاریاب  که جسد این دخترازمنزلش دریافت گردیده است.

- قتل خانمی 45 ساله به نام گلابو وشوهرش گلاب خان مسکونه شرنه ولایت پکتیکا قضیه طوری گزارش گردیده که که خانم بدون اجازه شوهرش به بازار می رود وقتی شوهرش که افسر پولس  بود وی را در بازار می بیند بعد از مشاجره لفظی بالای خانمش شلیک می کند وقتی میبیند خانمش به قتل رسیده خود را هم هدف مرمی قرار میدهد.

- قتل یک خانم 22 ساله به نام مهتاب بنت میرآقا  این خانم چند روز لادرک بود  وبه تاریخ 6 ثور جنازه اش در ولایت فراه  پیدا شده ،در پیوند به این قضیه شخصی به نام ضیا الدین تحت توقیف قرار دارد.

- تیر باران خانمی 25 ساله به نام رابعه بنت محمد رسول مسکونه  قریه ماک فیض آباد ولایت جوزجان توسط مخالفین مصلح آن ولایت.

- خود کشی خانمی 18 ساله به نام آصفه بنت ملا مومن مسکونه ولسوالی درایم ولایت بدخشان به علت ناممعلوم دست به این عمل زده است.

- قتل دختر 15 ساله به نام مرسل که متعلم  صنف نهم مکتب بی بی زینب از قریه علی خیل  ناحیه سوم ولایت ننگرهاربود، توسط  خانم برادرش  به علت خشونت های خانواده گی به تنورانداخته شده  که این عمل باعث مرگ موصوفه گردیده است ،خانم برادر موصوف  دستگیرگردیده  وهنوز به جرم خود اعتراف نکرده است .

- یک دختر 22 ساله بنام جمیله ویک خانمی 70 ساله  به نام ستاره  در ولسوالی پشتون کوت قریه کاریز للمی به تاریخ 26 ثور توسط فیر مرمی افراد ناشانس به قتل رسیده اند.

هیات رهبری وزارت امور زنان این اعمال غیرانسانی وخشونت آمیزعلیه زنان درمرکز و ولایات کشور  را که مغایرارزش های دین مقدس اسلام ، سنت شریف نبوی، قوانین نافذه کشور وحقوق بشرمیباشد ، سخت نکوهش نموده محکوم می نماید.

این وزارت همواره با نشراعلامیه های مطبوعاتی از طریق وب سایت خویش وتدویر جلسات ماهوار کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان  ازوقوع این قضایا  تأثرت عمیق خود را بیان نموده، ازتمام ارگانهای امنیتی، عدلی وقضایی وسایر نهاد های ذیربط خواسته ومیخواهد  تا با دقت تمام از وقوع هر نوع اعمال خشونت آمیزعلیه زنان جلوگیری نموده،  وبه بیداری اذهان عامه از وسیله های مختلف سعی، بصری و تماس مستقم با مردم از طریق خطبه های نماز جمعه سعی وتلاش همه جانبه نمایند، تا خشونت هاعلیه زنان کاهش یابد ودیگرما شاید این همه قتل، خودکشی، خودسوزی، لت وکوب وسایر انواع تبعیضات وخشونت ها نباشیم.

رهبری وزارت امور زنان


اعلامیۀ وزارت امور زنان مورخ ۱۷ حمل

در مورد خشونت های اخیردرولایت های فراه وبغلان

براساس گزارش ولایات فراه وبغلان که اخیرأ به ما مواصلت ورزیده است.

مسمات فرحناز بنت شادی خان باشنده قریه رج ولایت فراه  که 18 سال عمر دارد به تاریخ 15 حمل سال روان خود را به علت نامعلوم حلق آویز نموده، وی متاهل بوده وشوهر موصوفه به نام نواب الدین ولد شراف مسکونه قریه پسآب میباشد. قضیه تحت تحقیق قرار دارد.

همچنان  به همین روز خانمی دیگری به اسم بی بی خال بیگم بنت جمعه خان از قریه حسن تال بغلان مرکزی  توسط افراد ناشناس بی رحمانه لت وکوب گردیده ،فعلأ در شفاخانه آن ولایت تحت مداوا قرار دارد.

وزارت امور زنان دولت جمهوری اسلامی افغانستان همواره  از طریق نشرخبرنامه ها ، اعلامیه های مطبوعاتی و برنامه های متعدد هرنوع خشونت ها علیه زنان را به شدت تقبیح نموده خواهان تطبیق عادالانه قضایا از طریق مراجع قانونی میباشد.

و از تمامی ارگانهای ذیربط  خواهان پیگری قضایای خشونت و دستگیری عاملان آن به اسرع وقت میباشد ، همچنان از رسانه های جمعی وعلمای کرام  میخواهد تا درراستای بیداری اذهان عامه سعی وتلاش پیگیر نمایند.

رهبری وزارت امور زنان


 اعلامیه های مطبوعاتی سال

۱۳۹۴

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۲۱ دلو

 

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۱۹ دلو

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۱۰ دلو

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۲۹جدی

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۲۹ جدی

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۳۰ عقرب

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۲۸ عقرب

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۱۳ عقرب

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۲۱ میزان

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۲۱ میزان

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۴ سنبله

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۲۵ اسد

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۱۱ اسد

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۴ اسد

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور زنان مورخ ۱۷جوزا

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۱۹ ثور

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان - مورخ ۱۸ حمل

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان- در رابطه با رخداد بانوفرخنده

 


 اعلامیه های مطبوعاتی سال 1393

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۲

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۱۳۹۳/۹/۱

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۴

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۴

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۹

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۲

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۱۳۹۳/۶/۹

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ 1393/3/14

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ 1393/3/5

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ 1393/2/22

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ 1393/2/13

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ 1393/1/11

                                     

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ 1393/1/10

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امورزنان مورخ 1393/1/5