بیانیه های وزیر امور زنان

پیام وزارت امور زنان به مناسبت 24 جوزا، روز پرمیمنت مادر

1397

مادران عزیز و مهربان؛

صمیمانه ترین سلامها و مراتب تبریکات رهبری وزارت امور زنان را به مناسبت فرارسیدن روز خجستۀ مادر بپذیرید. این وزارت به پیشگاه مادران دردمند میهن عزیز ما که آلام و مصایب زیادی را در کنار خانواده، جامعه و دولت خویش قهرمانانه تحمل نموده ومی نمایند، سر تعظیم فرود می آورد.

هموطنان عزیز؛

دولت ج.ا.ا مطابق مادۀ 54 قانون اساسی ج.ا.ا در صدد تامین سلامت جسمی و روحی مادران می باشد. "خانواده  رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تامین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال جهت از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام، تدابیر لازم را اتخاذ می کند." وزارت امور زنان، ترویج فرهنگ گرامیداشت از مقام والای مادر، ارایه بهتر خدمات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ادارات مسوول برای مادران مصاب به کم خونی و سوء تغذی، کاهش مرگ و میر مادران در دوران بارداری و ولادت ها، دسترسی مساویانۀ زنان به امکانات و فرصتهای کاری و تحصیل یکسان، تخفیف مدت مجازات حبس و حجز مادران باردار، شیرده و سالخورده را همواره تاکید می نماید.

با تقدیم احترامات فایقه

الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان


پیام وزارت امور زنان به مناسبت 25 نوامبر- روز جهانی محو خشونت علیه زنان

 

هموطنان عزیز، خواهران و برادران ارجمند و گرامی،

خشونت بمثابۀ پدیدۀ شوم سده ها، در فرهنگ جامعۀ ما، خلط گردیده، محرومیت ها و محدودیت های ناشی از آن، برخلاف ارزشها و احکام دین مقدس اسلام بوده، در قوانین نافذۀ کشورما نیز به صفت جرم، محسوب میگردد. محو و ریشه کن ساختن آن، ایجاب تحول فرهنگی و مبارزۀ دوامدار، وسیع و هماهنگ را می نماید.

از آنجایی که خشونت، زنان را از سهمگيری و مشاركت در انکشاف ملی باز میدارد؛ لذا سازمانها و نهادهای متعدد ملی و بین المللی علیۀ این معضل جهانی، در همبستگی باهم مصروف مبارزۀ فراگیر اند و به این منظور تعهدات خویش را همه ساله در چنین روز، تجدید می نمایند.

وزارت امور زنان، مثل سالهای قبل، کمپاین سراسری مبارزه با خشونت علیۀ زنان را به مناسبت 25 نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیۀ زنان اعلان مینماید و هموطنان عزیز، اعم از زنان و مردان را به مشارکت وسیع و فعالانه در این کمپاین که از 25 نوامبر آغاز و تا 10 دسمبر- که مصادف با روز جهانی حقوق بشر میباشد- فرا می خواند.

ادارات محترم دولتی، سازمانها و نهادهای خصوصی و مدنی،

نهضت زنان کشور، آرزومند است با امکانات و ابتکارات خویش به این فراخوان، لبیک گفته، نقش تاریخی خویش را در مبارزۀ عادلانه، از خانواده تا جامعه ایفا نمائید.

با احترامات فایقه

الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان


پیام وزارت امور زنان به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی هشتم مارچ

بسمه تعالی و به نستعین

تجدید همبستگی برای حق وعدالت

خواهران و مادران عزیز؛

زنان کشورما، دریک و نیم دهه ی پسین به حمایت دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به دستاورد های شایانِ توجه دست یافته اند. چنانچه مسایل زنان، شامل اجندای ملی شده و داعیه ی تساوی حقوق آنها در اسناد و قوانین مسجل گردیده است. یکعده زنان به ساحه ی تصمیم گیری های نظام راه یافتند. حضور ونقش روز افزون زنان در خدمات و رهبری جامعه و دولت، مایه ی مباهات و امیدواری هاست؛ اما حفظ وحراست این دستاورد های نیم بندوشکنند که با چالش ها و تهدیدات متعدد مواجه می باشند، ایجاب حفظ وحراست را می نماید.

ما نسبت به آینده ی پر مخاطره زنان ، نگران هستیم و برای آزمون های روز افزون، آمادگی و مقاومت را تجربه می کنیم. زنان با درک و با احساس این سرزمین، سرنوشت مردم و کشور خویش را با مشارکت در تصمیم گیری ها رقم خواهند زد. جرئت و جسارت زنان نخبه و آگاه، متضمن ادامه ی فردای مطمئن کار، تحصیل وزندگی است. هرنوع بی تفاوتی دراین برهه ی زمانی به معنای برگشت به دورۀ اسارت میباشد.

هموطنان عزیز، خواهران و برادران گرامی!

حفظ و حراست از این دستاورد های مشترک ، رشد و استحکام بیشتر آن از طریق هماهنگی و تشریک مساعی، ممکن است. به این منظور جا دارد که به مناسبت گرامیداشت از یکصد و هشتمین سالگرد روز تاریخی هشتم مارچ (1908.م) بحیث روز جهانی زن، تعهدات همبستگی ملی و بین المللی خود را در راستای شعارهای گسترش تساوی جنسیتی، فرصت های بهتروبیشتر، رشد وانکشاف منابع بشری زنان، تغییر و بهبود و ضعیت ایشان و دسترسی آنها به خدمات و منابع، تجدید نماییم.

الحاج دلبر نظری،

وزیر امور زنان