سمینار آگاهی دهی از مبارزه علیه فساد اداری در وزارت امور زنان دایر شد

سمینار دو روزه  آگاهی دهی مبارزه علیه فساد اداری و شیوه های اخذ اطلاعات و شکایات از سوی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری به شماری از کارمندان وزارت امور زنان به تاریخ 16 سرطان در تالار سینما زینب راه اندازی شد.

در این جلسه فوزیه حبیبی؛ معین مالی و اداری وزارت امور زنان، عبدالرزاق زلالی؛ معاون مالی و اداری ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری، وحیدالله زاهد؛ رییس سمع شکایات ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری وشماری از  رؤسا و کارمندان وزارت امور زنان اشتراک کردند.

هدف از راه اندازی این سمینار آگاهی کارمندان از وظایف و صلاحیت های اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری و آشنایی در مورد شیوه های اخذ اطلاعات و شکایات عنوان گردید.

در افتتاح محفل  معین مالی واداری وزارت امور زنان طی سخنان شان کارمندان را به مبارزه مشترک علیه فساد اداری فرا خوانده، گفتند. وزارت امور زنان به منظور مبارزه علیه فساد اداری توانسته است که پلان کاری خود را به سه اولویت که عبارت از آگاهی از قانون، پروسۀ افغانی سازی و نظارت از قراردادها می باشد، تهیه نموده و در راستای آن کار نماید."

خانم حبیبی همچنان مبارزه علیه فساد اداری را مسؤولیت فرد فرد جامعه دانست.

آقای عبدالرزاق زلالی  از  وزارت امور زنان به عنوان یکی از نهاد های که قرار دادهای آن شفاف می باشد، نام برده و از کارکرد های آن ابراز امتننان نمود.