اخبار

 • اولین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن در سال 1398

  رده : عمومی

  هشتاد و پنجمین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن تحت رهبری الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان و رییس کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن به روز یکشنبه، مورخ اول ثور 1398 هجری خورشیدی در تالار کنفرانس وزارت امور زنان، برگزار شد. وزیر امور زنان و رییس...

 • ملاقات وزیر امور زنان با کیکو متسو مشاور دفترهبیتات

  رده : عمومی

  الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان با کیکو متسو مشاور اداره اسکان بشر ملل متحد( هبیتات) به روز چهار شنبه مورخ 28 حمل 1398 هجری خورشیدی در دفتر کارش ملاقات نمود. خانم متسو، ضمن تشریح پلان تطبیقی که مطابق به تفاهم نامه‌ی وزارت امور زنان و...

 • ورکشاپ بازاریابی فروشات آنلاین برای زنان

  رده : عمومی

  ورکشاپ بازاریابی فروشات آنلاین برای زنان از سوی نمایشگاه آنلاین بانوان افغان با همکاری وزارت امور زنان به روز چهارشنبه، مورخ 28 حمل 1398 هجری خورشیدی در تالار سینما زینب، برگزار شد. در این ورکشاپ مرغلری خارا وارسی کننده ریاست توانمند سازی زنان...

 • کنفرانس مطبوعاتی ارایه گزارش ها و دستآوردها

  رده : عمومی

  کنفرانس مطبوعاتی به منظور ارایه گزارش ها و دستآوردهای یک سال اخیر وزارت امور زنان به روز دوشنبه مورخ 26 حمل 1398 هجری خورشیدی در مرکز اطلاعات و رسانه حکومت برگزار شد. الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ضمن قدردانی از حضور رسانه ها در کنفرانس...

 • پروسه گزینش برای جرگه مشورتی صلح

  رده : عمومی

  پروسه گزینش نماینده های زنان در جرگه مشورتی صلح به روز شنبه مورخ 24 حمل 1398 هجری خورشیدی با راه اندازی انتخابات شفاف از سوی کارمندان وزارت امور زنان و دیگر ادارات و حومه های شهر کابل در وزارت امور زنان برگزار شد. قابل یاد آوریست که در جرگه...

 • ملاقات وزیر امور زنان با داکتر سمیع حامد

  رده : عمومی

  الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ج.ا.ا داکتر سمیع حامد مشاور ارشد نوآوری امور فرهنگی ریاست جمهوری کشور را امروز شنبه مورخ 24 /1/1398 در دفتر کار مقام، ملاقات نمود . هدف از این دیدار، پیشنهاد همکاری و تسهیل نمودن طرحهای جدید وزارت امور زنان برای...

 • تدویر نشست زنان صاحبنظر

  رده : عمومی

  تدویر نشست زنان صاحبنظر کابل – مورخ 22 حمل 1398 امروز یک عده زنان صاحبنظر، طی نشستی در وزارت امور زنان، پیرامون تحرکات صلحجویانۀ اخیر به بحث و گفتگو پرداختند. آنها نظریات و دیدگاه های خود را بحیث نمایندگان و فعالان حقوق زن اظهار...

 • برنامه آگاهی دهی "صرفه جویی" به کارمندان وزارت امور زنان

  رده : عمومی

  برنامه آگاهی دهی از چگونگی و تطبیق "صرفه جویی" با اشتراک خانم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان و کارمندان این وزارت به تاریخ 15 حمل سال 1398 خورشیدی در تالار سینما ذینب برگزار گردید. هدف از آن، آگاهی دهی و آموزش...

 • ملاقات وزیر امور زنان با میسراشمت

  رده : عمومی

  الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ج.ا.ا میسر اشمت ریس عمومی دفتر حاکمیت قانون JIZ در افغانستان را چهار شنبه مورخ 14/1/1398 در دفتر کاری اش ملاقات نمود . هدف ازاین دیدار راه اندازی برنامه های دفترمتذکره با وزارت امور زنان در سال روان گفته شده...

 • جلسه کمیته تخنیکی کمیسیون منع خشونت علیه زن

  رده : عمومی

  اولین جلسه کمیته تخنیکی کمیسیون منع خشونت علیه زن تحت ریاست محترم نفیسه کوهستانی ریس نظارت و ارزیابی وزارت امور زنان به اشتراک نمایندگان څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زن ، وزارتهای صحت عامه ،عدلیه ،معارف و مسوول برنامه های آموزشی دفتر UNDP روز...

صفحه 7 از 118