رونمایی از گزارش تحقیقاتی "زندگی با قرضه ،محدودیت های قرضه غیر رسمی ،مصونیت معیشتی ولایت هرات "

جلالتمآب محترم الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ج.ا.ا در همایشی رونمایی از گزارش تحقیقاتی "زندگی با قرضه ،محدودیت های قرضه غیر رسمی و مصونیت معیشتی در ولایت هرات " امروز دوشنبه مورخ 10/4/1398 در هوتل پارک ستار کابل اشتراک نمودند .

در این همایش که از طرف واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان (AREU) راه اندازی گردیده بود جمعی کثیری از نمایندگان دوایر دولتی و خصوصی اشتراک نموده و در مورد قرضه غیر رسمی که یک ساختار رایج و دیرینه در کشور می باشد و نقش این قرضه در تسهیل مصرف و اهمیت آن در اقتصاد روستاها جهت تامین دسترسی و اهمیت آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت .