افـتـتاح پـروژه هـای تـکنالـوژی مـعلومـاتـی در وزارت امـور زنـان

وزارت امور زنان، طی محفلی پروژه های Server Room و ICT LAB، را با همکاری اداره محترم اترا، با حضور داشت جلالتمآب الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان، نبیله مصلح، معین مالی و اداری این وزارت، سید بلال هاشمی معاون مالی و اداری اداره اترا ، و هیات همراه شان آقای قلندری، کتوازی، و کمکی، رؤسا و کارمندان وزارت امور زنان، به تاریخ 20 سرطان سال 1398 خورشید، در مقر این وزارت افتتاح و به بهره برداری سپردند.

در نخست الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان کشور، ضمن خرسندی از افتاح دو پروژه متذکره، طی سخنانی افزود:"یکسال قبل وزارت امور زنان طی یک تفاهمنامه ای 5 پروژه تکنالوژی و معلوماتی (ICT Lab،Call Center ، Server Room، Upgrade Server، 15MB Internet) ر ا به امضا رسانید و اکنون با زحمات کارمندان اداره محترم اترا و بخش IT این وزارت، دو بخش این پروژه (ICT LAB & SERVER ROOM)، به مرحله افتتاح رسیده و قلباً از زحمات اینان اظهار قدر دانی می کنیم". وزیر امور زنان کشور در ادامه سخنانش گفت: "رهبری حکومت از سال 1394 بدیسنو تلاش دارد که حکومت داری الکترونیکی را در تمام ادارات دولتی فعال بسازد و اکنون با افتتاح چنین پروژه ها به باور مندی ما نسبت به تطبیق حکومت داری الکترونیکی افزود می شود و آرزو داریم این چنین پروژه ها توسعه پیدا کند و دامن گیر تمامی ادارات در افغانستان گردد".

 متعاقباً بانو مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، در رابطه به موضوع صحبت نموده افزودند: "ما از همکاری های همیشگی و صادقانه اداره محترم اترا، کارمندان بخش IT این وزارت و موسسه محترم UNDP جهت کمک سه پایه سرور به بخش IT، اظهار قدر دانی می نماییم، امید داریم که پروژه های باقی مانده بگونه درست و به موقع تطبیق گردد".

قابل ذکر است که پروژه متذکره در مرکز وزارت امور زنان، ریاست امور زنان کابل و ریاست امور زنان ولایت هرات قابل تطبیق میباشد.

سپس آقای هاشمی، معاون اداره اترا، در رابطه به موضوع صحبت نموده بیان داشت: "اداره اترا تقریباً دو سال قبل بگونه مستقل جهت ارائه خدمات مخابراتی بهتر در کشور فعالیت خود را آغاز نمود و فند فایبر نوری قابل تطبیق در 24 اداره دولتی است و این بار ما خرسند هستیم که 5 پروژه یاد شده را به مبلغ 20 ملیون افغانی در بخش تکنالوژی و معلوماتی برای وزارت امور زنان، طی زمانی به مصرف میرسانیم، از این 20 ملیون افغانی که 5،5 ملیون افغانی آن در دو بخش (ICT LAB & Server Room)که امروز افتتاح می گردد به مصرف رسیده است و بقیه پروژه ها بگونه سیستم وار قابل تطبیق خواهد بود، قابل ذکر میدانم که در بخش های Call Center و CCTV، وزارت امور زنان، عنقریب کار آغاز می گردد".

در اخیر هیئت رهبری وزارت امور زنان با اهدای لوح سپاس به معاون و رؤسای اداره اترا، پروژه های مذکور را یکجا با نمایندگان آن اداره، طی قطع نوار رسماً افتتاح و به بهره برداری سپردند.