ملاقات معین مالی و اداری وزارت امور زنان با نماینده بانک مرکزی آسیا

بانو نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان آقای فیض محمد فیاض، جندر فوکل پاینت بانک مرکزی آسیا (ADB) و کبیر رمز، مدیر روابط موسسه پاک نگاران، را به حضور پذیرفته به تاریخ 29 سرطان سال 1398، خورشیدی، در دفتر کارشان ملاقات نمود.

در این دیدار طرفین روی دعوت چهار تن از آموزگاران بخش جندر وزارت امور زنان به برنامه TOT در ولایت مانییلای کشور فلیپین، پلان استراتیژیک ADB و رسامی تصاویر در رابطه به حقوق دختران از سوی ارگان هنر و فرهنگ، در دیوار وزارت امور زنان، بحث و تبادل نظر نمودند.

در این دیدار آقای فیاض، ضمن ابراز خرسندی از پذیرفتن شان، ضمن ارائه معلومات از کارکرد و برنامه های خاص جندر ADB، در رابطه به دعوت چهار تن از آموزگاران از وزارت امور زنان در برنامه یاد شده، افزود؛ "پلان استراتیژیک بانک مرکزی آسیا بسیار وسیع و گسترده است و ما در پلان خود کوشش داریم که در همه بخش ها موارد جندر را در نظر بگیریم".

سپس بانو مصلح، ضمن ابراز خرسندی از حضور ایشان، افزود؛ "ما از همکاری های همه جانبه بانک مرکزی آسیا اظهار قدر دانی می نماییم و به مدت کم چهار تن از آموزگاران بخش جندر وزارت امور زنان را جهت فراگیری آموزش های مسلکی برای شما معرفی خواهیم نمود". همچنان معین مالی و اداری وزارت امور زنان از کار کرد نهاد هنر و فرهنگ در قبال زنان ستایش نموده بعد از غور و بر رسی تصاویر مربوط حقوق دختران، اجازه فرمودند تا به دیوار های وزارت امور زنان از سوی آن نهاد رسامی گردد.