جـلسه مـشورتی جـــهـت پـیشگـیری از اعـتیاد زنـان و اطـفال

دوشنبه، 3 سرطان سال 1398

جلسه مشورتی جهت پیشگیری از اعتیاد زنان و اطفال، با  حمایت موسسه  UNODC Children ، با حضور داشت الحاج سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، اعضای جلسه مشورتی از دوایر دولتی و خصوصی، در تالار سینما ذینب دایر گردید.

هدف از تدویر جلسه کنونی؛ بحث روی ساختن استراتیژی جلو گیری زنان و اطفال از اعتیاد، عنوان گردیده بود.

در نخست خانم وردک، با ابراز تمنیات نیک به اشتراک کنندگان جلسه، روی موضوع صحبت نموده افزود:" جای بسا خرسندی است که در جهت جلو گیری زنان و اطفال از اعتیاد به مواد مخدر، نهاد های دولتی و خصوصی با ما همکار هستند و این حسن نیت شانرا به دیده قدر می نگریم. اما متأسفانه در بعضی از ولایات و مرکز، زنان معتاد زیادی وجود دارد که بی سرپناه و به مشکلات زیادی روبرو هستند، در وزارت امور زنان آمار های ثبت است از قبیل؛ تفریق زن و شوهر که یگانه علت آن معتاد بودن مرد آن فامیل است."

در ادامه معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، روی ایجاد یک پلان پیگیری جهت جلو گیری زنان از اعیتاد تأکید نموده گفت:" بخصوص در سمت شمال کشور، زنان به صفت یک وسیله استفاده می شوند. مثلاٌ زنان قالین باف وقتی بافندگی شان برای اطفال شان تریاک میخورانند تا اینکه اطفال شان برای مدت طولانی در خواب باشد و مزاحمت برای کار آنان صورت نگیرد تا اینکه نسبت دیر انجام دادن کار، مورد خشم مرد خانواده قرار نگیرد."

سپس اشتراک کنندگان؛ روی ساختن استراتیژی جلوگیری از اعتیاد زنان و اطفال، تمدید پروسه حمایت از اطفال، توسعه استراتیژی پیشگیری از مواد مخدر برای زنان و کودکان، بحث و تبادل نظر نمودند.

قابل ذکر است که  جلسه مذکور در هر سه ماه یک مرتبه با حضور داشت اعضای این جلسه  دایر می گردد.