برنامه سه روزه کنفرانس ملی افزایش مشارکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری

کنفرانس ملی پیرامون مشارکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری، با حمایت مرکز اروپایی حمایت از انتخابات (ECES) در چهار چوب پروژه حمایت از پایداری گسترده و یکپارچگی انتخابات در افغانستان، در حضور داشت، جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان، حوا علم نورستانی، ریس کمیسیون مستقل انتخابات، آقای پیر مایودن، نماینده اتحادیه اروپا، بانو نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، داکتر تیمور شاران، معین پالیسی ارگان های محل، حسنا جلیل، معین وزارت داخله، معاونین زن در 4 ولایت کشور، روسا و نمایندگان امور زنان 34 ولایت کشور، نمایندگان نهاد های ملی و بین المللی، رسانه ها، به تاریخ 24 سرطان سال 1398 خورشیدی، در قصر سپیدار ریاست اجرائیه، تدویر گردید.

هدف از تدویر برنامه سه روزه؛ معرفی بسته آگاهی رسانی وزارت به همکاران محلی، معرفی میکانیزم پرداخت معاش زنان تلاشی کننده و محارم شان، بحث و شناسایی رهکار های جدید برای از بین بردن مشکلات سد راه مشارکت زنان در انتخابات و جلو گیری از خشونت های انتخاباتی علیه زنان، معرفی پالیسی مشارکت در انتخابات، توحید حمایت همکاران جامعه مدنی و مسئولین ولایتی در راستای تطبیق بسته اگاهی رسانی وزارت در سطح ولایات، عنوان گردیده بود.

در نخست بانو مصلح، با ابراز خوش آمدید و امتنان به اشتراک کنندگان و از همکاری های سفیر اتحادیه اروپا و دست اندرکاران ریاست اجرائیه، برنامه کنونی را معرفی نموده افزود؛ کنفرانس کنونی به سلسله برنامه های ظرفیت سازی سال قبل جهت تقویت حضور و نقش زنان در انتخابات راه اندازی گردیده است و به اساس پروتوکل امضا شده در همین خصوص با وزارتهای امور داخله، دفاع ملی و کمیسیون مستقل انتخابات، فعالیت های وزارت امور زنان همچنان ادامه خواهد داشت.

متعاقباً اقای عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت با ابراز خوش آمدید به مهمانان و قدر دانی از تدویر کنندگان برنامه، در رابطه به موضوع صحبت نموده افزود؛ "با توجه به تجارب تلخ گذشته، باید انتخابات پیشرو جبران خسارات آن تجارب باشد، در این خصوص ذهنیت ها باید روشن شود که انتخابات آینده شبیه انتخابات های گذشته نخواهد بود، باید به باور مندی های زنان و مردان جامعه افزوده شود و در این خصوص باید در قراء و قصبات آگاهی دهی صورت گیرد. کار و تلاش شما زنان قهرمان نه تنها برای تعین زعیم 5 سال آینده افغانستان، بلکه یک آینده مستحکمی را پایه گذاری می کند".

در ادامه برنامه، وزیر امور زنان کشور، با ابراز تمنیات نیک برای اشتراک کنندگان، در رابطه به برنامه صحبت نموده گفت؛ "رای دادن به کاندید شایسته وجیبه هر شهروند است و تخلف از آن جواز ندارد، برنامه های آگاهی دهی در 224 ولسوالی های کشور در حال تطبیق است و ما از والیان ولایت منحیث ارگان رده اول آن ولایت تقاضا داریم که در قسمت تأمین امنیت، دعوت رسانه ها جهت همه گانی سازی برنامه های آگاهی دهی برای تقویه مشارکت زنان در انتخابات پیشرو در ولسوالی ها، با ریاست های امور زنان ولایات همکاری و هماهنگی داشته باشند. پیام من برای زنان رنج دیده کشور اینست که؛ از حق رای خویش به وجه عالی آن استفاده نمایید هوشیارانه عمل نموده و اجازه ندهید تا دستان مغرض با رای پاک شما معامله کنند".

در ادامه آقای مایودن، نماینده محترم اتحادیه اروپا، با ابراز قدر دانی از میزبانان این برنامه در رابطه به موضوع صحبت همه جانبه نموده افزود؛ "امید وارم راه اندازی این برنامه ما را در راستای رسیدن به هدف مان که همانا (راه اندازی انتخابات شفاف و همه شمول است) نزدیک بسازد، من باور دارم که شما زنان افغان با حضور پر رنگ تان انتخابات آینده ریاست جمهوری را نیز ارمغان بخش خواهید ساخت، چون اشتراک شما از ارزش های حقوق بشری حمایت می کند و پروسه انتخابات را مستحکم میسازد.

سپس بانو نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و آقای تیمور شاران معین پالیسی ارگان های محل، هر کدام در رابطه به موضوع صحبت نموده افزودند؛ بدون شک زنان این سرزمین ثابت ساختند که موفقانه سهم فعال خویش را در هر بخش ایفا نموده و زنان متوانند متضمن یک انتخابات شفاف و عادلانه باشد. معین ارگانهای محل افزود؛ سهم زنان در انتخابات های گذشته 38% بوده و احصایه یی را که فعلاً احصائیه مرکزی به دست دارد نشان می دهد که قشر زنان 51% نفوس این کشور را تشکیل می دهد، بناً از این ملحوظ ما وظیفه داریم تا از حضور شما حمایت کنیم.

همچنان در این برنامه، تقدیر نامه های افتخاری برای رؤسای امور زنان مرکز و ولایات، از سوی وزارت امور زنان، اهدا و مورد تشویق و تمجید قرار گرفت.

شایان ذکر است که، کنفرانس ملی مشارکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری، برای دو روز دیگر در یکی از هوتل های کابل، با اشتراک معاونین والیهای 3 ولایت، روسا و مدیران آگاهی عامه ریاست های امور زنان 34 ولایت، فعالین جامعه مدنی، با ایجاد 10 گروپ آموزشی، روی موضوعات؛ معرفی میکانیزم های پرداخت برای کامندان زن در بخش تلاشی، راه اندازی پالیسی وزارت امور زنان پیرامون مشارکت زنان در پروسه انتخابات، شناسایی موانع در برابر مشارکت زنان در انتخابات، شناسایی و رفع خشونت های انتخاباتی علیه زنان و انکشاف رهنمود مشترک در مورد مبارزه با خشونت علیه زنان در انتخابات، بحث نمودند.

در اخیر این سه روز بانو نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، ضمن ابراز امتنان و خسته نباشید برای اشتراک کنندگان، تاکید بر فرستادن زود هنگام لست های زنان تلاشی کننده در روز انتخابات از ولایات نموده افزود؛ بحث های این برنامه سه روزه برای روسای ریاست های امور زنان ولایات خیلی ها مهم بود و باید از عملی نمودن این بحث ها در ولایات شان برای ما اطمینان بدهند.