ملاقات معین مالی و اداری وزارت امور زنان با نماینده اتحادیه اروپا

دو شنبه، 17 سرطان سال 1398

بانو نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان با آقای لویس و هیئت همراه شان، از اتحادیه اروپا در بخش انتخابات، با حضور داشت رؤسای مرکزی وزارت امور زنان، بتاریخ 17 سرطان سال 1398 خورشیدی، در دفتر کاری شان دیدار و گفتگو کرد.

هدف از این ملاقات؛ اتخاذ آمادگی عملی برای تدویر هر چه بهتر برنامه آگاهی دهی جهت افزایش مشارکت زنان در پروسه انتخابات، عنوان گردیده بود.

قرار است وزارت امور زنان با همکاری اتحادیه اروپا، عنقریب برنامه ی سه روزه ی را تحت عنوان (آگاهی دهی عامه در خصوص افزایش مشارکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری)، تدویر نماید.

در این دیدار طرفین روی میکانیزم چگونگی برگزاری محفل سه روزه آگاهی دهی و سه هدف عمده که قرار است در محفل پیشرو تعقیب گردد که عبارت از؛"معرفی پالیسی وزارت امور زنان در بخش انتخابات، ارائه بسته های معلوماتی و رهنمودی نحوه مشارکت زنان در انتخابات، حمایت و تشویق زنان در اشتراک به پروسه انتخابات"، بحث و تبادل نظر نمودند.