میزبانی و ضیافت عصرانۀ رهبری وزارت امور زنان در پیوند به کنفرانس افزایش مشارکت زنان در انتخابات

رهبری وزارت امور زنان کشور، در حاشیۀ کنفرانس سه روزۀ آگاهی عامه در خصوص افزایش مشارکت زنان در پروسۀ انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان، طی یک ضیافت عصرانه، میزبان حدود 200 تن مهمانان ولایتی بشمول روسای امور زنان 34 ولایت، مسوولین آگاهی عامه تمام ولایات، معاونین والیهای 4 ولایت، و به میزبانی محترمه نبیله مصلح، معین مالی و اداری، برخی از مشاورین، روسا و کارمندان وزارت،  فعالین جامعۀ مدنی راه اندازی شد.

این گردهمایی باشکوه که در یک فضای دوستانه، با سخنان افتتاحیه الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان، سخنرانی معاونین مقام ولایات هرات، پکتیا، خوانش و دکلمۀ اشعار،  فکاهیات و ارایه نظریات سودمند در امر داشتن یک افغانستان متمدن و مترقی، ادامه یافت.

 در این جلسه، وزیر امور زنان به عنوان نخستین سخنران، ضمن خوش آمدید گویی مهمانان، طی ایراد بیانیه و با صحبتهای رهنمودی شان در خصوص کنفرانس "کمپاین آگاهی عامه جهت افزایش مشارکت زنان روستاهای افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری برج میزان، که محفل افتتاحیۀ آن یک روز قبل با سخنان عالمانۀ دکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ حکومت وحدت ملی در قصر سپیدار برگزار گردیده بود، به نیکی یادآوری نموده، روی چگونگی اهمیت کار مشترک رهبری وزارت با واحدهای دومی آن در راستای روشن سازی اذهان عامه از طریق راه اندازی ورکشاپها، امامان مساجد و تکایا و بزرگان محل، دریافت مشکلات و چالشهای انتخابات قبلی و عدم تکرار آن در انتخابات کنونی، اعتمادسازی مثبت میان همه اقشار جامعه به عنوان رای دهندگان، صحبت نموده، بر تجدید تعهدات و پیگیری همه شمول از سوی مسوولین واحدهای دومی وزارت به منظور داشتن یک انتخابات شفاف و عاری از تخطی و تقلب، تأکید ورزیدند.

بانو نظری هم چنان تصریح داشت که، خوشبختانه به اثر تلاشهای خستگی ناپذیر وزارت امور زنان، نهادها و ادارات مربوطه؛ آمار خشونت ها تا حدی کاهش پیدا کرده و به امید اینکه گفتگوهای صلح طرفین به یک نتیجه مثبت بیانجامد و تمام شهروندان افغانستان در فضای مملو از صفا و صمیمیت زیست باهمی داشته باشند.

متعاقباً طبق اجندا، معاونین ولایات پکتیا و هرات، روسای امور زنان و مسوولین آگاهی عامه برخی ولایات، هریک به ترتیب سخنرانی نموده؛ از مهمان نوازی و ارایۀ مشوره های سودمند رهبری وزارت امور زنان جهت داشتن یک انتخابات شفاف اظهار قدردانی ویژه نمودند.