نمایشگاه صنایع دستی زنان به پیشواز صدمین سالگرد استرداد و استقلال کشور

نمایشگاه صنایع دستی زنان به مناسبت صدمین سالگرد استرداد و استقلال کشور، با حضور داشت الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان، بانو سپوژمی وردک و بانو نبیله مصلح، معینان پالیسی و مسلکی، مالی و اداری این وزارت، نمایندگان ریاست اجرائیه، وزارت کار امور اجتماعی، معاون امور اجتماعی ولایت کابل، روسا و کارمندان وزارت امور زنان، روسای نواحی و با اشتراک ده ها تن از زنان، نهاد های دولتی و خصوصی، جامعه مدنی و رسانه ها، به تاریخ 27 سرطان سال 1398 خورشیدی، در باغ شهر آرای ریاست امور زنان ولایت کابل، دایر گردید.

در این محفل بانو وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، با ابراز خرسندی از حضور مهمانان طی سخنانی افزود؛ "محفل کنونی روی دو هدف تدویر گردیده، یکی آن تجلیل از صدمین سالروز استرداد و استقلال کشور و دوم آن حمایت از صنایع دستی زنان جهت توانمند سازی اقتصادی زنان، وزارت امور زنان می خواهد که در تمام ولایات کشور توسط واحد های دومی خویش صدمین سالگرد استقلال کشور را با حضور گسترده زنان تجلیل نمایند".

 متعاقباً معاون امور اجتماعی ولایت کابل، در رابطه به موضوع صحبت نموده طی سخنانی افزود؛ "از دیدگاه من یگانه راه معقول مبارزه با خشونت علیه زن همانا توانمند سازی زنان است، از رهبری حکومت وحدت ملی تقاضا داریم که باید در این راستا توجه جدی نمایند"

در ادامه بانو نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، با سخنان همه جانبه شان محفل را جمع بندی نموده گفت: "بر اساس هدایت ریس صاحب جمهور کشور یک کمیسیون در اداره محترم امور ایجاد گردیده که در آن 20 کمیته فرعی جهت تجلیل از استقلال کشور تحت اثر آن کار می نماید و در آن کمیسیون من نمایندگی کمیته زنان را به عهده دارم که قرار است محفل شاندار سده نهضت زنان عنقریب برگزار گردد، خرسند هستم از اینکه امروز موفقانه یکی دیگر از برنامه های را به پیشواز از صدمین سالگرد استرداد و استقلال کشور تجلیل نمودیم".

سپس الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان کشور همراه با مهمانان، نمایشگاه متذکره را که در آن از پنج ولایت کشور (کابل، دایکندی، پنجشیر، کاپیسا و پروان) صنایع دستی زنان به نمایش گذاشته بود افتتاح نموده ضمن دیدار از نمایشگاه، اشتراک کنندگان را تشویق به خریداری از صنایع دستی زنان نمودند.

شایان ذکر است که؛ در محفل متذکره نمایش سرکس از کورس سرکس و خوانش ترانه از تیم ترانه لیسه دخترانه ولسوالی پغمان به اجرا گذاشته شد.