شریفه زرمتی وردک به حیث سخنگو و مشاور ارتباط عامه وزارت امور زنان معرفی گردید

خانم شریفه زرمتی وردک به حیث سخنگو و مشاور ارتباط عامه وزارت امور زنان رسماً به هیئت رهبری وزارت امور زنان به تاریخ  22 سرطان معرفی گردید.

پوهنمل داکتر حسن بانو غضنفر؛ وزیر امور زنان، موجودیت شخصی را به عنوان  سخنگو در وزارت یک امر ضروری دانسته  و اظهار امیدواری کردند که خانم زرمتی با حضور شان در این پست، بتواند خلا موجود را  از بین برده و در انعکاس  وظایف و کارکردهای وزارت، همکار خوب وزارت امور زنان  باشند.

خانم زرمتی نیز  ضمن قدردانی  از هیئت رهبری  وزارت و اعتماد وزارت به ایشان، وعده نمودند تا در اجرای وظایف خویش در   همکاری وزارت امور زنان از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزد.

گفتنی است که خانم زرمتی از دیپارتمنت پشتو پوهنحی ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه کابل فارغ گردیده و در بخش های مختلف از جمله به حیث معلم در مکاتب شهر کابل، خبرنگار رادیو صبح بخیر افغانستان و انتر نیوز، گویندۀ رادیو تلویزیون ملی، پرودیوسر  دفتر امپکس، نماینده مردم  ولایت پکتیا در دوره پانزدهم ولسی جرگه و معاون جامعه مدنی و اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان  ایفای وظیفه نموده است.

(آمریت رسانه ها)