ملاقات وزیر امور زنان با مشاور رییس جمهور در امور صحی

 

پوهنمل داکتر حسن بانو غضنفر؛ وزیر امور زنان، با داکتر فیض الله کاکر؛ مشاور رییس جمهور در امور صحی، به تاریخ 18 سرطان در دفتر کار شان ملاقات نمودند.

هدف از این ملاقات بحث و تبادل نظر روی مشکلات صحی زنان و رفع این چالش ها عنوان گردید.