جلسه مشورتی رؤسای پلان و آمرین جندر وزارت ها دایر شد

جلسه مشورتی و آموزشی رؤسای پلان و آمرین جندر وزارت ها و ادارات مستقل از سوی ریاست پلان و پالیسی وزارت امور زنان  به تاریخ 8 سرطان  در تالار سینما زینب دایرشد.

در این جلسه  رؤسا  و آمرین جندر وزارت های داخله، عدلیه، مالیه، صحت عامه، معارف، اقتصاد، تحصیلات عالی، حج و اوقاف، ترانسپورت، فواید عامه، معدن و صنایع، اطلاعات و فرهنگ، کار و امور اجتماعی شهداء و معلولین، لوی حارنولی، اداره محیط زیست و مبارزه با فساد اداری، اشتراک نموده بودند.

پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان پلان کاری ملی ده ساله برای زنان افغان را  یکی از بزرگترین دستآوردهای حکومت در زمینه بهبود وضعیت زنان افغان خوانده، از همکاری های ادارات دولتی با وزارت امور زنان در جهت تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغان اظهار قدردانی نمودند و از ادارات مذکور خواستند تا نظریات و پیشنهادات شان را جهت غنامندی شاخص های اولویت بندی شده سال 1392 و تسریع روند تطبیق این پلان طور  کتبی به وزارت امور زنان ارسال نمایند.

همچنان در این جلسه تحلیل گزارش مرحله اول نظارت و ارزیابی، شناسایی خلاء ها و پریزنتیشن در مورد شاخص های نظارت از تطبیق پلان کاری ملی ده ساله توسط فاروق ثواب؛ مشاور امور فرهنگی و عتیق الله مکین مدیر برنامه های PMU ارایه گردید.