ورکشاپ( چگونه از رنگ های کیمیاوی استفاده نماییم) در وزارت امور زنان دایر گردید

ورکشاپ یک روزه باتک ( چگونه از رنگ های کیمیاوی استفاده نماییم ) برای 35 تن از زنان تجارت پیشه به همکاری  سفارت اندونیزیا ، به تاریخ 4 سرطان در تالار سینما زینب دایر گردید.

پوهنمل داکتر حسن بانوغضنفر، وزیر امور زنان تدویر این ورکشاپ را یکی از دسـتآوردهای  سفر ایشان به اندونیزیا که  در کنفرانس وزارتی در مورد نقش زنان در انکشاف سازمان همکاری‏های اسلامی کشورهای عضو (OIC) به تاریخ 13 قوس 1391 اشتراک نموده بودند، دانسته، هدف از تدویر ورکشاپ باتک را، بهبود طرح و دیزاین صنایع دستی زنان افغان، تقویت بنیه اقتصادی زنان تجارت پیشه، تشویق وبازاریابی برای تولیدات زنان افغان خواند.

تاج الدین انصاری سفیرکشور اندونیزیا مقیم  کابل که با خانم شان در این ورکشاپ اشتراک نموده بود، ضمن اظهار خرسندی از اشتراک در ورکشاپ باتک، گفتند که باتک به معنی آرونده صلح  و آرامش، صبر و حوصله می باشد و در لست یونسکو نیز به نام باتک اندونیزیا درج گردیده است.

در اخیر لوح تقدیر از سوی سفیر اندونیزیا به وزیرامور زنان تفویض گردید.