.

خلاصه‏ ي زندگي نامه ‏‏ي الحاج دلبر نظري؛

وزير امور زنان دولت جمهوري اسلامي افغانستان

   محترمه دلبر نظري فرزند عبدالنظر در سال ۱۹۵۶ ميلادي در ولسوالی خُلم ولايت سمنگان، يکي از ولايات شمال کشور در يک خانوادة متدين و روشنفکر به دنيا آمد.

  ايام کودکي را با کمال نشاط و آسوده حالي در کانون پر از اميد خانواده و آغوش پرعطوفت والدين نجيب خويش سپري نموده، آموزش ابتدايي را بروفق مرسوم نزد والدين بزرگوار خويش فرا گرفت و براي نخستين بار با تکميل سن قانوني ۷ سالگي به منظور فراگيري علوم روانه مکتب شد. تعليمات ابتدائيه، دوران متوسطه و ليسه را در ليسه " مهستي" ولسوالي خْلم ولايت سمنگان سپري نموده و بعد از فراغت مکتب، با شموليت شان در پروسة امتحان کانکور؛ شامل فاکولته‏ي ادبيات ديپارتمنت هاي " انگليسي و دري" دانشگاه بلخ گرديد که در سال ۱۹۷۸ از اين بخش با داشتن نمرات کادري فارغ التحصيل گرديد.

بیشتر

اخبار

بیشتر